Образование и грижи в ранна детска възраст

Образованието и грижите в ранна детска възраст полагат основите за по-нататъшния успех в живота по отношение на образование, благополучие, пригодност за заетост и социална интеграция, особено за децата в неравностойно положение. Комисията е определила приоритетите за образованието и грижите в ранна детска възраст, като цели да подобри качеството на системите и услугите и достъпа до тях от раждането до началото на задължителното образование.

В този раздел ще намерите статии и други материали по темата. Прочетете повече по тази тема в сайта на Европейската комисия. За да разгледате други теми, използвайте менюто в горната част на страницата.

Най-ново съдържание