Дигитални компетенции и технологии

Дигиталната трансформация на Европа ще се ускори с бързия напредък на нови технологии като изкуствен интелект, роботика и изчисления в облак. Подобно на предишни големи технологични постижения дигитализацията влияе върху начина, по който хората живеят, общуват, учат и работят. Ето защо развитието на дигитални компетенции през целия живот е важно.

Също така правилното използване на дигитални технологии в образованието може да бъде от полза за процесите на преподаване и изучаване на всички компетенции. Класните стаи могат да отворят врати за един свят на научни изследвания, индустрия и други култури. Учителите и учениците могат да получат повече възможности чрез онлайн ресурси и сътрудничество. Достъпът до дигитални технологии и използването им могат да допринесат за намаляване на образователните различия между учениците с по-висок и по-нисък социално-икономически произход. Персонализираното обучение, включително по-разнообразни форми на оценяване, може да повиши мотивацията.

Европейската комисия подкрепя учителите, училищата, политиците и другите заинтересовани страни с редица онлайн инструменти и ресурси. В този раздел можете да намерите най-новите статии, публикaции и други материали, свързани с дигиталното образование. Прочетете повече по темата в уебсайта на Европейската комисия.

Най-ново съдържание

Връзки

Научете повече за финансираните по Еразъм+ възможности за училища и учители

Посетете платформата на eTwinning за училищни партньорства

Архиви за дигитално образование (статии от уебсайта на Open Education Europa)

Рамка за дигитална компетентност

Проект SELFIE