Компетенции в областта на културата и на творческите изяви

Младите хора трябва да имат възмoжност да зачитат и да проявяват пълно разбиране към представянето и творческото изразяване на идеи и смисъл в различните култури чрез различни медийни формати - печатни издания (книги, списания), уебстраници, театър, филм, танц, игри, изкуство и дизайн, както и музика.

Времето прекарано в училище е още една възможност младите хора да развият своето чувство за културна идентичност. Те се нуждаят от умения за творческо изразяване и емпатично интерпретиране на идеи, преживявания и емоции. Това може да стане посредствoм редица процеси (включително междупредметно обучение) и медийни формати, а не само чрез традиционните изкуства.

Училищата могат да обмислят работа в партньорство с външни организации, за да осигурят разнообразен образователен опит.

В този раздел ще намерите статии и други материали по темата. Прочетете повече по тази тема в сайта на Европейската комисия. За да разгледате други теми, използвайте менюто в горната част на страницата.

Най-ново съдържание