Гражданство

Европейските държави се нуждаят от граждани, които участват в социалния и политическия живот не само за да гарантират, че основните демократични ценности процъфтяват в индивидите и обществото, но също и за да насърчат социалното сближаване във време на нарастващо социално и културно многообразие, което означава, че на младите хора трябва да се осигурят подходящите знания, умения и нагласи. Основната цел на „Образование и обучение 2020 г.“ продължава да бъде развиването на социални и граждански компетенции и насърчаването на равенство, социално сближаване и активно гражданство чрез училищното образование. Изграждането на ефективни подходи за достигане до тази цел е главното предизвикателство пред вземащите решения лица и специалистите.

В този раздел ще намерите статии и други материали по темата "Европейска комисия". За да разгледате други теми, използвайте менюто в горната част на страницата.

Най-ново съдържание