Основни умения

За успешното участие във всички аспекти на съвременното общество са необходими определени научни и технологични познания, както и езикова и математическа грамотност. Тези умения стават все по-важни, тъй като дигиталната революция поражда нови форми на четене и писане и разнообразява източниците на информация.

В този раздел ще намерите статии и други материали по темата. Прочетете повече по тази тема в сайта на Европейската комисия. За да разгледате други теми, използвайте менюто в горната част на страницата.

Най-ново съдържание