За Teacher Academy

За да се осигури качествено образование за всички, е ключово европейските учители да имат достъп до непрекъснато професионално развитие. То може да подобри удовлетвореността на работното място, да допринесе за подобряването на училищата и да помогне на учителите да се справят с бързите обществени промени. Teacher Academy на School Education Gateway предлага разнообразие от услуги и дейности предимно за учители, училищни ръководители и друг училищен персонал, но също и за всеки, който участва в училищното образование (от предучилищно до средно).

Какво може да направи Teacher Academy за вас?

ON-SITE COURSES

КУРСОВЕ НА МЯСТО
Курсове за обучение на
учители в чужбина (възможно
е финансиране по Еразъм+)

ONLINE COURSES

ОНЛАЙН КУРСОВЕ
Безплатни, отворени, достъпни
по всяко време и навсякъде

TEACHING MATERIALS

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
Разработени от институциите на
ЕС, проектите, финансирани от ЕС, и
участниците в онлайн курсовете

WEBINARS

УЕБИНАРИ
Онлайн събития по различни
теми, достъпни за всички

  • 94% от участниците посочват, че в преподавателската им практика е настъпила промяна, след като са се включили в някой от онлайн курсовете на Teacher Academy.
  • Над 2,700 курса на място, от които можете да избирате.
  • Над 70 вдъхновяващи и практически учебни материали (и стават все повече).

Консултативeн педагогически съвет на Teacher Academy

Работната програма на онлайн курсовете от Teacher Academy разполага с подкрепата на Консултативния педагогически съвет на Teacher Academy. За повече информация относно Съвета, вижте тук.