Как да разбираме медийната грамотност и дезинформацията

Image by: Tobias Albers-Heinemann /pixabay.com

Тъй като всички – от учениците до учителите разчитат на цифровите технологии в ежедневието си, особено по време на пандемията, необходимостта от медийна грамотност е по-голяма от всякога. В това ръководство разглеждаме някои полезни ресурси, свързани с медийната грамотност и дезинформацията.

Борба с дезинформацията 

Дезинформация, фалшиви новини, невярна информация... има много термини за фалшивите заглавия и истории, които ни се представят в интернет, но имат ли всички те различни значения?

В своето ръководство „Как да мислим за „информационното разстройство": форми на невярната информация, дезинформацията и злонамерената информация“, ЮНЕСКО изготви практичен модул относно тези термини и тяхното значение, който предлага на читателя бърз курс за истинското значение на дезинформацията, каквато я познаваме днес. След това всеки може да провери знанията си по темата със следния тест за откриване на разликите.

Европейската комисия публикува свой набор от инструменти, предназначен специално за учителите в средните училища, наречен „Да разпознаваме и да се борим с дезинформацията“, който съдържа примери от реалния живот и групови упражнения за работа в клас.

В рамките на своята инициатива „Countering Truth Decay“, организацията за изследване на публичните политики RAND Europe определи някои „онлайн инструменти, които да помогнат на потребителите, изследователите и журналистите да се ориентират в днешната сложна информационна среда”.  В седем категории в проекта са представени инструменти на инициативата, като „Bad News“ – интерактивна игра, която запознава аудиторията с тактиките на фалшивите новини, като приканва играча да публикува привличащи вниманието фалшиви новинарски заглавия.

Целта на играта е да накара играещия да се замисли критично за това какво се публикува и с каква цел. Други полезни инструменти, като например „Who targets me?“, позволяват на потребителя да създаде онлайн профил и да събира информация за рекламите, които вижда, за да разбере по-добре защо определени реклами са насочени към него.  За повече информация вижте пълния списък на RAND „Борба с дезинформацията“.

Ресурси за медийна грамотност – книги, групи и уебинари

Платформите School Education Gateway и eTwinning разполагат с множество ресурси относно медийната грамотност и дезинформацията в училищната среда. eTwinning представи книга, озаглавена „Преподаване на медийна грамотност и борба с дезинформацията с eTwinning”, чиято цел е да вдъхнови учителите и учениците да проучат различните аспекти на тази тема. 

Също така „комплектът за сравняване на новини и медийно съдържание“  позволява на учениците от страните партньори на eTwinning да си сътрудничат и да анализират заглавия и новинарско съдържание в различни сектори и медии, като сравняват резултатите в смесени групи и обсъждат възможните разлики. Групата на eTwinning „Медийна грамотност и дезинформация“ също прилага подход на сътрудничество, като предлага уебинари, кампании и материали относно медийната грамотност. Присъединете се към групата на eTwinning, за да получите достъп до тази информация и да участвате!

През годините в School Education Gateway са отразявани различни елементи на медийната грамотност, а сред акцентите са някои статии, като „Постигане на цифрова грамотност: перспективи за учителите и преподавателите“ и статията на двама експерти – Сирку Котилайнен, PhD, професор и Мари Пиенимяки, PhD, постдокторант от Университета в Тампере, Финландия, на тема „Необходимост от транскуктурни перспективи в медийното образование”.

През 2021 г. платформата School Education Gateway организира уебинар на тема „Нови умения за цифрово четене: как училищата могат да се справят с информационното разстройство“ с участието на Кари Кивинен, експерт в областта на образованието в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Уебинарът представи най-новите изследвания, предложи идеи за семинари и практически примери за нови проекти за учебните програми за придобиване на умения за четене, които да помогнат на учениците да мислят по-критично и да идентифицират по-лесно надеждни източници на информация.

През юли миналата година при посещението си в Дома на европейската история по време на изложбата „Fake For Real, История на подправянето и фалшифицирането“, европейският комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел говори за значението на образованието в борбата с дезинформацията и съвместното участие на ученици, преподаватели и заинтересовани страни и обяви създаването на нова експертна група, която да подпомогне решаването на проблема.

Платформата School Education Gateway посвети месец декември 2021 г. на медийната грамотност. Можете да търсите всички свързани статии и ресурси чрез съответните ключови думи.