Как да изберем курс за обучение на учители в чужбина

Снимка: Shutterstock/ wavebreak media

Участието в курсове за професионално развитие е най-популярната мобилна дейност, предназначена за учителите и училищния персонал (Ключова дейност 1: Мобилност на преподавателския състав). В това ръководство ще намерите полезни съвети, които ще Ви помогнат да изберете интересни и ценни за Вас или за Вашия училищен персонал курсове.

Ръководството допълва публикацията „Еразъм+: Практически наръчник за училищни ръководители“, достъпна на шест езика.

1 – Бъдете наясно с какво се захващате: съдържание на курса, място на провеждане и продължителност

Какво всъщност ще Ви даде този курс? Когато избирате курс, продължителността му и ясното описание на съдържанието, целите и целевите групи са от съществено значение. Проверете внимателно каква е цената на обучението и какво влиза в нея (например храна, настаняване и/или социална програма).

Уверете се, че курсът (включително участващите организации, мястото на провеждане и продължителността на курса) се провежда в съответствие с правилата за допустимост, описани в Ръководството по Еразъм+ (вижте „Критерии за допустимост“).

2 - Иновативна дидактика в подкрепа на Европейския план за развитие

Мислете за професионалното си развитие! Подберете курс, който предоставя на участниците иновативни и практически професионални умения. Избраният/те курс/ове трябва да подкрепя/т целите на Европейския план за развитие и залегналите в него нужди за професионално развитие.

Когато избирате курс, не забравяйте да вземете предвид следните аспекти:

 • баланс между теория и практика (практически дейности);
 • методи, които се използват за насърчаване на активното участие;
 • гъвкавост спрямо нуждите на участниците (например ниво на умения, специални интереси);
 • подходящо използване на ИКТ по време на курса; и
 • опит на обучителя/ите.

Разберете дали курсът включва предварителни и допълнителни дейности, които могат да удължат процеса на учене и да максимизират ползите.

3 - Европейското измерение: добавената стойност на европейските курсове

Извлечете максимално от Вашия европейски опит! Европейският курс е чудесна възможност за учителите да се запознаят и да осъществят контакти с колеги от различни страни. Най-общо казано – колкото повече националности има в курса, толкова по-богат ще е полученият опит. Добрият курс насърчава споделянето и обмена на практики между участниците, което допринася за по-задълбоченото разбиране на образованието в Европа. Това предполага, че училищата не трябва да изпращат големи групи на един и същи курс. Допитайте се до доставчика на курса дали има участници от други страни и по какъв начин е организиран обменът на практики.

4 – eTwinning и възможности за сътрудничество между учителите

Запознати ли сте с платформата eTwinning? Искате ли да научите за нея? Всеки европейски курс е потенциален семинар за изграждане на мрежа от контакти, по време на който участниците могат да започнат да развиват други европейски проекти. eTwinning е чудесен начин учителите от различни страни да работят заедно по съвместни проекти. Платформата предлага на учителите и на техните училища възможности за мрежови дейности, партньорска комуникация и участие в образователни събития и съвместни проекти след курса. Проверете дали програмата на курса включва eTwinning и партньорски обмен.

5 – Не забравяйте Вашия сертификат!

По какъв начин ще бъдат признати Вашите нови умения? Получаването на подходящ сертификат е от значение за професионалното развитие на участниците. Доставчикът на курса трябва да предостави сертификат за участие; също така насърчаваме използването на документа за Europass мобилност: участниците могат за заявят такъв документ от съответния Национален Europass център и да го предоставят на организаторите на курса за попълване.

6 – И не на последно място...

Струва си да проучите:

 • Предвидени ли са условия за участници със специални нужди (например ограничена подвижност)?
 • Мястото на провеждане на курса и наличното оборудване отговарят ли на обещаното съдържание?
 • Какво споделят предишните участници за курса?
 • Процесът на кандидатстване за курса ясен и достъпен ли е?
 • Има ли организирана социална или културна програма за участниците?
 • Възможно ли е курсът да бъде отменен или отложен за друга дата?
 • Каква е политиката при отказ от или отмяна на курса?

Готови ли сте да потърсите курс? Отидете на Каталога с курсове по Еразъм+!