Разширете вашите възможности за професионално развитие

Снимка: Shutterstock.com

Намирането на достатъчно време и ресурси за непрекъснато професионално развитие е предизвикателство за всяка професия, и особено за учителите. В настоящото ръководство ви каним да се запознаете с различни идеи и възможности за обучение, включително информация за това къде учителите могат да се възползват от партньорски обмен онлайн.

Лесни първи стъпки: ръководства за прочит и преглед

Благодарение на ръководствата на School Education Gateway получавате вдъхновяващи и предизвикателни практически идеи и примери за проекти. От значимостта на предприемачеството и дигиталните компетенции, до междукултурните умения и насърчаването на приобщаването, културното многообразие и толерантността в образованието - ръководствата са на разположение за моментите, в които имате съвсем малко време и искате да обърнете внимание на конкретна тема.

Онлайн курсове за професионално развитие

През последните няколко години онлайн обучението беше революционализирано от МООК (Mасови отворени онлайн курсове). Накратко, МООК са онлайн курсове, обикновено безплатни и за неограничен брой участници. МООК са структурирани и разграфени, но също така дават възможност за самостоятелно темпо и самонаправлявано професионално развитие. Продължителността и броят на дейностите варират от курс до курс. Въпреки че самите курсове обикновено за безплатни, някои доставчици на курсове могат да поискат такса за издаването на официален сертификат. Необходимият седмичен ангажимент обикновено е между 2 и 6 часа: учителите могат да подобрят практиката си дори за 15 минути на ден!

Teacher Academy на School Education Gateway предлага безплатни онлайн курсове за учители, обучители на учители и непедагогически персонал, участващ в училищното образование (от предучилищно до средно). Онлайн курсовете са увлекателни за участниците, поради различните видове материали и дейности, като например видеоклипове (наблюдения в клас, анимации, интервюта и скрийнкастове), планове на уроци, уебинари, мнения на колеги, споделяне и обсъждане с колеги, взаимодействие с експерти, викторини, учебни дневници и още много други. Участниците бързо сформират онлайн образователна общност и намират дискусиите за изключително полезни. Те също така получават дигитални значки и сертификати, които им дават възможност да демонстрират постиженията си.

Други платформи и хранилища за МООК: 

За да научите повече за участието в онлайн курсове, разгледайте мини-курса за самостоятелна подготовка „Пет стратегии за учене онлайн“, създаден от Teacher Academy. 

  • EMMA – многоезичен достъп до европейските МООК: ЕММА представя курсове от различни организации.
  • Coursera: най-голямата в света платформа за МООК. Достъпна на най-различни езици.
  • European Schoolnet Academy: онлайн курсове за учители по теми в областта на иновациите и ИКТ. Всеки, който желае, може да се възползва от приключилите курсове, които са на разположение за самообучение.

Свържете се с други хора и се присъединете към онлайн общност от училища и учители: eTwinning

Над половин милион учители вече са открили ползите от свързването с други учители, класни стаи и училища в цяла Европа в рамките на eTwinning.

eTwinning предоставя разнообразни възможности за професионално развитие. Освен съвместните училищни проекти, които са в основата на eTwinning, порталът включва множество опции като работни семинари, онлайн обучения и семинари, групи за разработване на знания и опит по конкретни теми и т.н. Повечето от обученията на eTwinning са официално акредитирани в много от участващите страни. Научете още в сайта на eTwinning и в следното видео.

Проучванията показват, че eTwinning действително оказва положително въздействие върху професионалното развитие на учителите. Прочетете повече в тази публикация . eTwinning е финансиран по програма „Еразъм+“

Отидете в чужбина за нови перспективи: Еразъм+

Понякога промяната в средата може да допринесе за идентифицирането на нови умения, които ще подобрят преподаването ви. Мислили ли сте да се възползвате от командировка или обмен на опит или да се включите в курс в чужбина? Програма „Еразъм+“ може да подпомогне професионалното ви развитие чрез финансиране на дейности за мобилност.

Еразъм+ е европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014-2020 година. Програмата има за цел да подобри уменията и пригодността за заетост, както и да модернизира образованието, обучението и работата с младежи. Тя разполага с бюджет от 14.7 милиарда евро – 40% увеличение спрямо нивото на предишните разходи, което отразява ангажимента на ЕС да инвестира в тези области.

Програма „Еразъм+“ осигурява финансиране в подкрепа на дейности, предназначени за училищния персонал, като например професионално развитие в чужбина, включително курсове, командировки и обмен на опит (Ключова дейност 1) и проекти за стратегически партньорства между училища или други организации (Ключова дейност 2).

В сайта на School Education Gateway ще намерите три отправни инструмента:

  • Каталогът с курсове е хранилище с ежедневно обновявани курсове, провеждани на място, за професионално развитие на учителите и училищния персонал. В каталога с курсове можете да прегледате хиляди предложения за обучения и да търсите според интересите ви - например по тема, държава, продължителност и т.н. Също така вижте нашето ръководство на тема „Как да изберем курс за обучение на учители в чужбина“.
  • Инструментът „Мобилни възможности“ е сборен пункт за училищата и учителите, които се интересуват от провеждане на и участие в дейности за мобилност. Училищата могат да публикуват своите предложения към чуждестранните учители и самите учители могат да публикуват заявка за дейността, която биха искали да извършват в чужбина!
  • Посетете инструмента „Стратегически партньорства“, като или използвайте търсачката, за да намерите подходящата партньорска организация за вас, или просто прегледайте наличните предложения.


Допълнителна информация

За да подготвите вашата кандидатура за отпускане на финансиране, разгледайте следните ресурси: