eTwinning: общност на училища в Европа

eTwinning е общност на училища в Европа. Вижте тук повече за еTwinning и как да се включите!

Какво е eTwinning?

eTwinning е общност на училища в Европа. eTwinning предлага платформа за персонала (учители, директори, библиотекари и др.) в училище в една от участващите страни, за да общуват, да си сътрудничат, да развиват проекти, да споделят, и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учеща общност в Европа.

eTwinning е училищно сътрудничество в Европа чрез използване на Информационни и Комуникационни Технологии – ИКТ, като предлага подкрепа, инструменти и услуги за училищата. eTwinning също предлага безплатни възможности и продължаващо онлайн професионално развитие за хора в образователната система. 

От 2005, eTwinning е включила хиляди души училищен персонал, считано днес, ноември 2016 – над 400 000 активни членове и над 50 000 текущи проекти.

eTwinning се спонсорира от Erasmus+, програмата на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт. eTwinning се координира от Централното звено за координация, ръководено от European Schoolnet, и е подкрепяна на национално ниво от 37 Национални звена за координация.

Онлайн сътруднически проекти

Сърцевината на eTwinning са сътрудническите проекти, провеждани от поне две училища. Проектите могат да са на всякакви теми, но трябва да имат добър баланс между ползването на ИКТ и класните дейности и трябва препоръчително да отговарят на националните учебни програми на участващите в проекта училища. Отличните проекти се награждават с национални и Европейски Знак за качество или получават максимално признание като стават едни от победителите в Наградите на eTwinning.

Прочетете в най-новия оценъчен доклад как eTwinning е повлиял на ученето на учениците.

Професионално развитие

eTwinning предлага набор от възможности за професионално развитие на европейско ниво за всички членове на общността. От опитни еТуинъри до нови членове, всеки има възможността да напредне професионално eTwinning.

Например, Обучителните събития са много популярни, интензивни онлайн събития от 10-15 дни по различни теми. Те се водят от експерт и включват активна работа и дискусии сред учителите.

Оценъчният доклад за 2015 година установи, че eTwinning е подобрил междупредметните умения на 91% от запитаните и 89% от учителите са казали, че техните умения за преподаване на чужд език и преподавателските умения за проект са се увеличили благодарение на eTwinning.

eTwinning инструменти

Няколко онлайн инструмента улесняват работата на еТуинърите. Започнете с изучаване на обществения eTwinning портал и прочетете новините и проектните примери от цялата eTwinning мрежа. Тук също можете да се регистрирате ако още нямате акаунт. Щом си създадете акаунт, Вие можете да влезете в eTwinning Live, мястото за среща на еТуинърите: тук можете да се присъедините към събитие или да създадете такова; да развиете проекти; да се присъедините или да създадете групи за обмен на информация и най-добри практики по различни теми; да участвате в партньорски форуми; да вземете участие в обучителни събития, които ще подобрят Вашето професионално развитие.

Щом се включите в проект, Вие ще имате достъп до TwinSpace, сигурен онлайн инструмент, където партньорите по проекта работят заедно за успешното провеждане на проекта си.

Как да започнете? eTwinning самообучителни материали

Независимо дали сте нов или опитен член на eTwinning, самообучителните материали са направени за Вас! Материалите са създадени, за да подкрепят напредването на еТуинърите и да ги мотивират да се задълбочат в различни области, включително основни знания, общуване, сътрудничество, работа в мрежа и качество.

Материалите са достъпни за всички; но тестовете за оценка на прогреса могат да правят само от регистрирани потребители. Тестовете са свързани с профила на члена и с лентата за напредване.

Направете стъпката и влезте в света на училищното сътрудничество в Европа днес! Въздействайте на Вашите ученици по най-позитивните начини и ги ангажирайте така, както никога преди не сте си представяли.