Видеоклипове

В този раздел ще намерите видеоклипове, свързани с приобщаващото образование и преждевременното напускане на училище (ПНУ). Вижте въведение към темата и това, което настоящият инструментариум може да предложи, гледайте нашите доклади за добри практики в тази област или разгледайте свързаните с това видеоклипове с нашия плейлист относно ПНУ. За да изберете субтитри на наличните езици на ЕС, пуснете видеоклипа и щракнете върху бутона за настройки (икона „зъбно колело“ в долния десен ъгъл на видеоклипа).

Въведение в темата за преждевременното напускане на училище и Европейския инструментариум за училищата


Разгледайте този плейлист

Видеоклипове с доклади за добри практики от нашата база данни за ресурсите


Разгледайте този плейлист

Нашият плейлист с материали за справяне с преждевременното напускане на училище


Разгледайте този плейлист

Повече на YouTube Разгледайте всички наши плейлисти относно приобщаващото образование и благосъстоянието