3. Подкрепа за учениците

3.6. Разширено и извънкласно учене

Извънкласните и извънучилищни образователни дейности могат да включват силен учебен компонент или по-неформален подход за учене и развитие. Тези дейности, когато са съвместими и съгласувани с образователните цели, могат да предоставят допълнителни възможности на младите хора да „се изявят“ и да повишат мотивацията и чувството за принадлежност към училището, които дотогава са им липсвали. Извънкласните и извънучилищни образователни дейности трябва да са така разработени, че да допълват осъществяването на учебната програма и да засилват участието на учениците и социалното приобщаване. Дейностите могат да се разработят в сътрудничество с родители, местни организации, служби и неправителствени организации (НПО) с участието на доброволци от общността.

Покажи още

Ресурси ( Търсене във всички ресурси )

Моля, обърнете внимание, че за момента съдържанието на страниците с ресурси е достъпно само на английски.

INCLUD-ED СЕМЕЙНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата „Семейно образование“ е една от успешните образователни дейности (УОД), посочени в научноизследователския проект INCLUD-ED. Стратегии за приобщаване и социално сближаване в Европа с помощта на образованието (Европейска комисия, 6-та рамкова програма, 2006—2011 г.).

Област:

Подобласт:

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Държава: АВСТРИЯ; АЛБАНИЯ; БЕЛГИЯ; БЪЛГАРИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ДАНИЯ; ЕСТОНИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАЛТА; НОРВЕГИЯ; ПОЛША; ПОРТУГАЛИЯ; РУМЪНИЯ; Северна Македония; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; СЪРБИЯ; ТУРЦИЯ; УНГАРИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ХОЛАНДИЯ; ХЪРВАТСКА; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА; ШВЕЦИЯ

Programme Tutorat (Програма за наставничество)

Свободният университет на Брюксел (ULB) създаде през 1989 г. програма за наставничество, която е насочена към постигането на равенство по отношение на възможностите, ангажираността, сътрудничеството с училищата, качеството и развитието. От 2006 г. програмата се ръководи от Schola ULB и представлява най-голямата система за оказване на безплатна помощ за училище в региона Брюксел-столица.

Област:

Подобласт:

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Държава: БЕЛГИЯ

Учебният влак

В Антверпен, Белгия, студентите, обучаващи се за преподаватели, могат да станат доброволци в неправителствената организация Schoolbridge, за да участват в инициативата „Учебният влак“. От една страна, тази инициатива предоставя на студентите, обучаващи се за преподаватели, опит в работата с родители, които са мигранти и/или  се намират в неравностойно положение, а от друга, предоставя на родителите умения, с помощта на които да помагат на децата си в ученето. Студентите работят с родителите и ги напътстват веднъж седмично в рамките на 60—90 минути. Тази подкрепа е индивидуализирана: тя зависи от потребностите на родителя и съответния урок или домашна работа. В рамките на учебния процес като бъдещи учители или социални работници студентите също получават напътствия от работник в областта на образованието към неправителствената организация Schoolbridge, тъй като и в двата случая ще работят в партньорство с родителите на учениците.

Област: 2. Подкрепа за учителите

Подобласт:

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Държава: БЕЛГИЯ