2. Подкрепа за учителите

2.3. Първоначална подготовка и непрекъснато професионално развитие на учителите

Както първоначалната подготовка на учителите (ППУ), така и непрекъснатото професионално развитие (НПР) са от решаващо значение, за да се гарантира, че учителите придобиват компетентности, умения и знания, които им позволяват да реагират при различни ситуации в класната стая. Овладяването на професионалните умения има положителна връзка с удовлетвореността на учителите. Това важи в особена степен за учители, които работят в по-взискателна среда, например училища за ученици със силно социално-икономическо неравностойно положение или неравностойно положение в образованието, както и с много разнородни групи ученици.

Покажи още

Ресурси ( Търсене във всички ресурси )

Моля, обърнете внимание, че за момента съдържанието на страниците с ресурси е достъпно само на английски.

E-COURSE – засилване на участието на деца мигранти и бежанци

Целта на проекта E-COURSE е да подобри достъпа, участието и академичните постижения на новопристигналите деца мигранти и бежанци в началните училища в Германия, Гърция, Италия, Франция и Кипър, както и на европейско равнище, за да се насърчи цялостната им интеграция в приемащите общества.

Области: 2. Подкрепа за учителите; 3. Подкрепа за учениците

Подобласти: 2.1. Умения и компетентности на учителите; 2.3. Първоначална подготовка и непрекъснато професионално развитие на учителите; 3.9. Бежанци, мигранти и роми

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Държава: ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ФРАНЦИЯ

Студентска мрежа „Животът е многообразие“ (Leben ist Vielfalt)

Основната цел на мрежата е студентите, обучаващи се за преподаватели, да се подготвят да преподават в многообразни класни стаи. По-специално мрежата има за цел: - да подпомага студентите, обучаващи се за преподаватели, да осъзнават културните различия; - да вдъхновява идеи и да насърчава прилагането на междукултурни практики в училищата; - да действа като мрежа за студенти, обучаващи се за преподаватели, които се интересуват от взаимодействието между културите и разнородността; - да се използва като форум за дискусии и обмен на информация за предизвикателствата и подходите при преподаването в многообразни класни стаи; - да предоставя на студентите, обучаващи се за преподаватели, специални знания и практически опит. Групата инициира обмен на информация и опит във връзка с преподаването в междукултурни условия и предприема мерки за подпомагане на бежанци. Основната целева група на мрежата са студенти, обучаващи се за преподаватели, но като целеви се приемат и практикуващи учители и други подобни групи, като например университетски служители. Първоначално мрежата е предназначена за студенти с мигрантски произход, обучаващи се за преподаватели, но много скоро тя обхваща всички студенти.

Области: 2. Подкрепа за учителите; 5. Участие на заинтересованите страни

Подобласти: 2.1. Умения и компетентности на учителите; 2.2. Отношения на учителите с ученици и родители; 2.3. Първоначална подготовка и непрекъснато професионално развитие на учителите; 3.6. Разширено и извънкласно учене

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Държава: ГЕРМАНИЯ

Покажи следващите 10 резултата