Инструмент за самооценка във връзка с приобщаването във и около училищата

Добре дошли в Европейския инструментариум за училища! Ние разработихме инструмент за самооценка, който ще Ви помогне да анализирате прилаганите във Вашето училище политики и практики за приобщаване и ще Ви предложи идеи за бъдещи подобрения.

Самооценката е разделена на седем области. Всяка област включва по няколко въпроса/показателя. Въз основа на Вашите отговори ще получите персонализиран доклад за областите, в които Вашето училище изглежда вече работи добре за преодоляване на преждевременното напускане на училище и за насърчаване на приобщаването, както и за други области, в които има повече възможности за развитие.

Въпросите са изготвени въз основа на аналитичния доклад на NESET (Мрежа от експерти по социалните аспекти на образованието и обучението) — Структурни показатели за приобщаващи системи във и около училищата, като се акцентира върху предотвратяването на преждевременното напускане на училище. Резултатите от Вашата самооценка ще бъдат придружени с предложени ресурси от Европейския инструментариум за училища и с връзки към съответните глави от доклада на NESET.

Ние създадохме инструмента, като имахме предвид началните и средните училища. Работещите в заведения за образование и грижи в ранна детска възраст също могат да използват инструмента, но някои от въпросите може да не са подходящи в този контекст и поради това е възможно част от резултатите да не са толкова полезни.

Първи стъпки

За да започнете самооценката, първо разгледайте следните точки:

  • За да използвате инструмента за самооценка, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да си създадете такъв, като натиснете бутон Вход/Регистрация в горния десен ъгъл на страницата.
  • Езикът на тази страница и на въпросника може да се сменя от падащото меню в горната част на тази страница.
  • Можете да използвате инструмента толкова пъти, колкото желаете. Възможно е също така да запазите попълненото като чернова, а по-късно да възобновите работата и да го изпратите.
  • За да получите доклада за оценката, трябва да отговорите на всички въпроси. Би трябвало да Ви отнеме под 30 минути.

Относно Вашите лични данни

Отговорите на въпросите се съхраняват по сигурен начин. Вашето име и организация ще бъдат включени единствено във Вашия личен доклад и няма да се споделят с трети страни. Данните (Вашите отговори) се събират, за да се генерира Вашият личен доклад, което ще Ви позволи да сравните отговорите си със средните отговори на другите, използвали инструмента за самооценка. Те се използват също така за а) подобряване на инструмента за самооценка и б) осигуряване на информация за целите на получаване на общи впечатления за развитието на приобщаващото образование в ЕС (напр. като се анализират средните отговори за определен период от време).

За повече информация как обработваме Вашите данни вж. нашата политика за поверителност.

Начало на самооценката