Ние работим усилено, за да можем непрекъснато да подобряваме Европейския инструментариум за училища и да добавяме нови ресурси. Тук ще намерите най-скоро добавените документи и практики в хронологичен ред. Бихме искали да Ви поканим да споделите Вашия собствен опит и резултати от проекти. Моля, попълнете този формуляр и прикачете съответните документи.