IndY (Индивидуализирано учене в училищен център „Ybbs“)

През учебната година 2015/2016 Schulzentrum Ybbs (училищен център, състоящ се от три професионални гимназии) въведе концепцията IndY, съгласно която 20 % от времето за преподаване е предназначено за индивидуализирано учене. IndY цели да подобри експертните знания на учениците, тяхната мотивация, лична отговорност, самоуправление, умения за сътрудничество, емоционална интелигентност и методи за учене.

За тази цел първите шест учебни часа от всеки ден са съкратени с 10 минути (т.е. имат продължителност 40, а не 50 минути). Тези 240 минути се използват за индивидуализирано учене. Това означава, че всеки понеделник, вторник и сряда учениците разполагат с 80 минути (т.е. два учебни часа), в които могат да избират по кой предмет искат да учат, с кой преподавател желаят да учат и дали искат да учат сами или със своите съученици. Това също така позволява да се учи заедно с ученици от други класове и паралелки.
Индивидуализирането е основано на 4 елемента: култура на задаване на въпроси, лична отговорност, самомотивация и методологични компетенции на учениците. Освен това за всеки ученик е определен съветник, т.е. един от двамата класни преподаватели. Веднъж месечно всеки ученик и неговият съветник обсъждат развитието на ученика.
За административни цели през учебната година 2016/2017 е въведен т. нар. „IndYLog“. С този онлайн инструмент могат да се прегледат всички уроци тип IndY (т.е. час, класна стая, преподавател, предмет) и посещаемостта, тъй като учениците трябва да се регистрират онлайн за курсовете, на които желаят да присъстват следващата седмица.
Що се отнася до участието на заинтересовани страни, концепцията IndY е вдъхновена от Evangelische Schule Berlin Zentrum и е част от мрежата „Schulen der Zukunft“ (Училища на бъдещето). Освен това IndY подлежи на научно наблюдение от Педагогическия институт към университета „Йохан Кеплер“ в Линц под ръководството на проф. д-р Херберт Алтрихтер. През учебната 2016/2017 година училището получава наградата „Starke Schulen“ по линия на „Initiative für starke Schulen“ — инициатива, създадена от VERITAS Publishing.

Вид
Практика (direct evidence)
Държава
АВСТРИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране; Частно финансиране