„Клуб на смелите“: нулево насилие още от първия ден

За да се подобри атмосферата в училище, група училища по проекта „Образователни общности“ решават да създадат „Клуб на смелите“. Той е основан на „диалогичен модел за предотвратяване на конфликти“. От създаването на клуба през 2014 г. насам е постигнат напредък по премахването на насилието в училище както в началните училища, така и в гимназиите. Тази стратегия улеснява обединяването на ефективни и основани на доказателства практики за предотвратяване на насилието в класните стаи като цяло, и по-специално на основаното на пола насилие.

Принципите на клуба включват:

• Избягване на нормализирането на насилието. Учениците се учат да реагират на всеки вид насилие и да се изправят срещу него. • Разбиране, че „не означава не“. Учениците се насърчават да се изправят срещу насилника, независимо дали е приятел, брат или сестра, по-силен или по-възрастен човек, и да заявят ясно своята позиция, като го гледат директно в очите: „Не ти позволявам да удряш, обиждаш и др. ...“. • Изграждане на солидарност сред учениците. Учениците се учат, че ако всички се противопоставят на насилието, ще бъдат по-силни от тези, които желаят да се наложат чрез насилие. Ето защо те се събират и образуват т. нар. „щит“: обграждат жертвата, за да я защитят и ѝ помагат да се изправи по мирен начин срещу нападателя. Така тези, които защитават жертвите, са „смелите“ и участват в „Клуба на смелите“. Целта на този подход е да се разбие широко приетата идея, че смелите са онези, които извършват актове на насилие. • Показване, че поведението с употреба на насилие е непривлекателно. Насилниците — „лошите“ — са все по-непопулярни. Използването на сила, тормозът и други видове поведение с употреба на насилие се считат за проява на страхливост, докато заклеймяването им и изправянето срещу тях са акт на смелост.

Проектът представлява съвместно усилие на цялата общност, като в него участват семейства, ученици и преподаватели.

 

Връзки
Video
Report Link
Вид
Практика
Държава
ИСПАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
N/A