Социализиране с цел предотвратяване на основаното на пола насилие в училище

Заинтересовани страни в сферата на образованието, отдадени на целта „да живеем заедно“, са организирали комитети в повечето образователни общности в Испания. Тези комитети са съставени от преподаватели, членове на семейства и ученици и са посветени на идентифицирането на конфликти в рамките на училищното ежедневие. След като съответният комитет реши върху коя област желае да се съсредоточи, започва процес на консултации и участие, който обхваща цялата образователна общност.

Целта е да се установят нови правила за всички училища, които се одобряват и подкрепят от цялата общност. Всички членове на образователната общност се приканват да участват в широкообхватен процес на обсъждане на конфликта и начините да се постигне училище без насилие. Консултациите се осъществяват чрез различни процеси, включително събрания на съвета на преподавателите, различни събрания на общността, дебати в час, обучение на преподаватели и др. Този процес е от голямо значение за повишаването на осведомеността и за гарантиране, че насилието не се нормализира, както и за укрепване на образователните общности, така че да бъдат в състояние да изолират и да реагират на поведението на насилие.

Вид
Практика
Държава
ИСПАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
N/A