„Върху раменете на великани“ (обучение на преподаватели)

„Върху раменете на великани: успешни образователни проекти за социално приобщаващо образование“ е доброволна програма за продължаващо професионално развитие на преподаватели.

В нея участват повечето преподаватели от сферата на образованието в ранна детска възраст и началното и средното образование в провинция Валенсия. Тази програма също така е отворена за други заинтересовани страни от образователната общност, включително родители, администратори и персонал, студенти, психолози и други. Тя се описва като „пространство за диалогично обучение“, в което участниците четат и обмислят важни социални и образователни въпроси, свързани с популяризирането на приобщаващи училища, като се посочват случаи на международен теоретичен и научен консенсус и принос.
Програмата е основана на методиката „диалогично обучение на преподаватели“ (DTT). Чрез нея се изразява колективният глас на всички участващи заинтересовани страни и се споделя основан на доказателства анализ на ефективни образователни практики. Този вид обучение на преподаватели дава възможност на участниците да работят в непосредствения контекст на училищната реалност. Това е начин за обединяване на международната изследователска общност и практикуващите специалисти в областта на образованието.
От гледна точка на училищата диалогичното обучение на преподаватели позволява на семействата и учениците да поемат водещата роля — наравно с преподавателите — в образователните промени в училищата и да настояват за действия от страна на властите. Програмата започва с по-малко от 3 училища и се разраства до около 100, а преподавателите от около 20 се увеличават на 500. Преподавателите участват в мрежи за солидарност. Те споделят визия, насочена към по-добро образование за всички, която обединява всички гласове.
DTT е фактор за социалната и културната промяна в образованието във Валенсия, тъй като позволява на повече общности да получат достъп до ефективни и основани на доказателства образователни интервенции. Освен това тя позволява на всички деца да упражнят своето право да получат най-добрите възможности за обучение и насърчава ценностите на приятелството и солидарността, които са задължителни в нашето общество.

Вид
Практика
Държава
ИСПАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
N/A; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
N/A