ATD QUART MONDE — МОДУЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

ATD quart mondeе френска неправителствена организация, чиято дейност е насочена към хора, които са засегнати или са били засегнати от бедността. Наред с другите инициативи тя работи с т.нар. „народни университети“ (universités populaires) във Франция с цел да събере и обедини експертните познания на своите членове — участници по редица въпроси, включително родителството и възприемането на училището.

Въз основа на този опит през 2014 г. ATD разработи експериментален модул за обучение, който се реализира от френския институт за обучение на учители (ESPE) и е насочен към персонала на гимназиите. Целта на модула е да се повиши осведомеността на учителите във връзка с различните очаквания и възприятие по отношение на училището от страна на родителите, които са в неравностойно положение.

Модулът отразява констатациите от проведените срещи с родителите: като основни предизвикателства за родителите се посочват страхът им да не бъдат съдени от учителите и възприятието, че училищните правила и жаргон са сложни и непрозрачни. Също така се подчертава значението на взаимното уважение и признаването на техния „експертен“ опит по отношение на собствените им деца: предназначението на модула за обучение не е родителите да „свидетелстват“, а да се даде „експертен“ принос. Като допълнителен резултат от този процес родителите, обхванати от ADT, са подготвили и манифест, в който се обобщава тяхното виждане за по-приобщаващо училище. Някои родители споделят също така, че след тези дейности се чувстват по-спокойни да посещават училището на своите деца.

Вид
Практика
Държава
ФРАНЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Национално финансиране; Частно финансиране