AFEV — ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙСТВА, НАМИРАЩИ СЕ В НЕСИГУРНО ПОЛОЖЕНИЕ, С ПОМОЩТА НА СТУДЕНТИ ДОБРОВОЛЦИ

AFEV е френска организация, която осъществява инициативи, насочени към родители в неравностойно социално-икономическо положение. Това е неправителствена организация, която участва в предоставянето на подкрепа за родители в необлагодетелствани градски райони. AFEV е създала мрежа от 8000 студенти в цяла Франция, които доброволно предоставят временно обучение на родителите.

Причината за намесата е, че родителите от тази група се чувстват недостатъчно подготвени, за да помагат в обучението на своите деца, поради страх от това да не бъдат подлагани на оценка от училищния персонал, поради личния си отрицателен опит с училището или поради непознаване на училищната система. Целта е да се помогне на родителите да открият своите компетенции и способности, така че да могат да участват по-активно в обучението на своите деца на всички етапи от образованието (от последната година на предучилищния етап до гимназиалния етап на средното образование).

Подкрепата за родителите се предоставя на доброволни начала и е под формата на индивидуално обучение. С цел да се преодолеят пречките между родителите и училището и да се създадат надеждни отношения със семействата, доброволците посещават учениците и родителите им у дома.

Преди да започнат да работят с родителите, студентите доброволци преминават редица семинари за обучение, за да могат да им предоставят качествена подкрепа. По време на сесиите за обучение те разговарят с родителите за проблемите, с които се сблъскват, когато помагат в обучението на своите деца, помагат им да се запознаят с училищния жаргон и изискванията на училището, съветват ги и ги консултират относно начините, по които да проверяват домашните работи на децата си и ги насърчават да продължат обучението си, например като ги водят до библиотеката.

Тъй като става все по-трудно да се увеличи броят на доброволците, AFEV обсъжда с някои от университетите възможността доброволците да получават кредити за своето участие в тази инициатива.

Вид
Практика
Държава
ФРАНЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране; Частно финансиране