КЛУБОВЕ „ЗАКУСКА“/СУТРЕШНИ КЛУБОВЕ

Различни инициативи за улесняване на социалното приобщаване и равенство в ирландските училища включват клубове за закуска, клубове за обяд, клубове по шахмат и клубове за домашни работи. Училищата популяризират ползите от предоставянето на ранна сутрешна закуска, които се изразяват в по-голяма посещаемост и задържане в училище, по-малко закъснения, взаимодействие с възрастните, възможност за учениците да се забавляват, като в същото време развиват своите социални умения, задоволяване не хранителните им потребности и развиване на положителни връзки между училището и семейството.

Всички деца в начално училище St Audoens са добре дошли да се присъединят към клуб „Закуска“, който се ръководи от учители доброволци и външни доброволци. Освен за набавяне на необходимата храна и енергия, времето прекарано в клуба представлява възможност за учениците да се отпуснат и да насочат вниманието си към училищните дейности и ученето. 

Често пъти клуб „Закуска“ се комбинира с клуб за четене, който също се провежда сутрин с участието на доброволци от близката адвокатска кантора и правна библиотека. Те помагат на децата в четенето, но също така говорят за собствената си работа и професионално развитие. Чрез тези взаимоотношения учащите се запознават с интересен опит и идеи за възможно бъдещо обучение и професионално развитие.

Вид
Практика
Държава
ИРЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране