Volunteering@WU

В рамките на програмата „Volunteering@WU — Lernen macht Schule“ се работи с деца в неравностойно социално положение и студенти, които изпълняват ролята на помощници, като по програмата се насърчават социалната отговорност и доброволческите дейности. Програмата следва принципите на ученето, свързано с извършването на общественополезен труд.

Инициативата е създадена през 2010 г. от Виенския университет по икономика и бизнес (WU) в сътрудничество с Caritas Vienna и REWE International AG. В рамките на тази програма студентите от WU могат да участват в доброволческа дейност като „другарчета за учене“ или „музикални другарчета“, които помагат на деца с ограничен достъп до образователни възможности поради бедност или социално изключване.
Един следобед седмично другарчетата за учене посещават институции, управлявани от Caritas Vienna (домове за бежанци, домове за временно настаняване на непридружени малолетни или непълнолетни бежанци, убежища за жени, центрове за подкрепа и др.), и управлявания от австрийския Червен кръст „Lernhaus“, като помагат на децата с техните домашни, ученето за изпити и участието в развлекателни дейности. В допълнение към ежеседмичните посещения другарчетата за учене имат възможност да участват в екскурзии, пътувания или работилници заедно с децата. Тези дейности помагат и на двете страни да научат нови неща, да развият своите езикови и социални умения и да засилят връзката между другарчетата за учене и децата, на които партнират.
Музикалните другарчета участват в хор заедно с деца от различни културни и социални среди. В рамките на артистичното направление на културната инициатива на Caritas „Brunnenpassage“ музикалните другарчета се срещат веднъж седмично с децата за репетиции, като често работят по няколко различни представления всеки семестър. Като работят в екипи с други студенти, музикалните другарчета изпълняват ролята на ръководители на хоровете, като гарантират, че седмичните репетиции и представленията протичат гладко, и подкрепят социалното сближаване в рамките на групите.
Провеждат се неколкодневни подготвителни курсове както по програмата за другарчета за учене, така и тази за музикални другарчета. На доброволците се осигурява допълнителна подкрепа чрез осъществяваните по време на програмата надзор и наставничество и освен това редовно се провеждат семинари за продължаващо обучение. На всеки участник се падат общо около 22 часа семинари през първия семестър и приблизително по 9 часа през следващия семестър или семестри. Като признание WU връчва на доброволците сертификат и участието се зачита като свободноизбираем предмет.
От 2010 г. насам в програмата „Volunteering@WU — Lernen macht Schule“ са участвали над 1000 студенти. Всяка година между 120 и 160 студенти изпълняват доброволческа дейност като другарчета за учене или музикални другарчета, като предлагат активна помощ и подкрепа на около 240 деца и тийнейджъри. Доброволците не само осъществяват ценен принос към обществото, но и се учат как да се справят и да преодоляват сложни социални проблеми — ключово умение за лидерите на утрешния ден.
Volunteering@WU също така предлага езикови курсове по немски език за студенти бежанци, като по тази програма служителите и студентите в магистърски програми във WU изпълняват доброволческа дейност в класове за разговори. От 2015 г. насам в курсовете са участвали около 120 бежанци, а през 2017 г. петима студенти са се записали за редовно обучение.
Програмата се финансира от REWE International AG и някои партньори и спонсори, сред които понастоящем се включват Unilever Austria, Almdudler, Stadt Wien Marketing, Umdasch Foundation, Caverion Österreich, Sofidel, Ströck и Greenyard Fresh Spain.

Вид
Практика
Държава
АВСТРИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Частно финансиране