Училищни съветници в Чешката република

В Чешката република училищните съветници играят важна и всепризната роля за предотвратяването на ранното напускане на училище.

Всички прогимназии и средни училища в Чешката република имат училищен съветник, който отговаря за следните дейности:

  • Идентифициране и оценяване на учениците, чието развитие и образование изисква специално внимание, и изготвяне на предложения за бъдеща грижа за тези ученици.
  • Предоставяне или организиране на (първоначална и текуща) диагностика на специалните образователни потребности, както и на интервенции по отношение на ученици със специални образователни потребности.
  • Създаване на условия за интегрирането на ученици с увреждания в училищата; координиране на услугите за професионално ориентиране, предлагани от училищата и институциите за ориентиране, за тези ученици и координиране на образователните мерки за учениците.
  • Ориентиране, свързано с избора на професия, и предоставяне на индивидуални консултации в тази област (в сътрудничество с класния ръководител).
  • Ориентиране за законните представители по отношение на очакванията на учениците (в сътрудничество с класния ръководител).
  • Сътрудничество с институциите за ориентиране и центровете за образователна грижа при предоставяне на услуги за професионално ориентиране извън обхвата на компетентност на училището.

Училищният съветник установява възможни рискове, свързани с преждевременното напускане на училище, и предлага решения, както в рамките на училището, така и в сътрудничество с други институции, т.е. институции за ориентиране или социални работници.

Документи
Detailed description
Вид
Практика
Държава
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Национално финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :