Нека сравним нашите езици: езиково обучение чрез сравнение

Езиковото обучение се основава на съзнателно или несъзнателно сравнение между езиците, които знаем, и тези, които изучаваме. Това може да се превърне в ценен ресурс в класовете, които са изправени пред предизвикателството да интегрират новодошли ученици от много различни държави с различен културен и езиков произход.

Разработеният от Университета в Монпелие, Франция, учебен метод „Нека сравним нашите езици“ (Comparons nos langues) привлича вниманието на учениците от началните и средните училища чрез сравняване на разликите и приликите между техните езици по отношение на фонетиката, синтаксиса, невербалната комуникация и графичната система с цел да им помогне да научат езика, на който се провежда обучението.

Този метод позволява на учениците да изучават френски (като език, на който се провежда обучението), като го сравняват с други езици (т.е. английски или испански език, изучавани в училище като чужди езици), както и със своя майчин език, и като работят заедно с други ученици. Подходът дава възможност на учениците да оценяват собствените си многоезикови умения и да са по-успешни в света на ученето, включително да изучават по-съзнателно други езици. Той също така позволява по-високо равнище на социално взаимодействие и сътрудничество в класа.

Като цяло методът стимулира когнитивните и металингвистичните умения и повишава междукултурната осведоменост, като едновременно с това позволява на новодошлите деца да ценят и осъзнават своята многоезикова и многокултурна идентичност. Освен това от видеото към проекта се вижда, че децата съвсем искрено се наслаждават на часовете, участват активно и не на последно място — се забавляват!

През 2004 г. проектът е отличен с Европейски езиков знак, а през 2009 г. е признат от френското Министерство на образованието за ценен метод за езиково обучение.

Вид
Практика
Държава
ФРАНЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Няма финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :