СДРУЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА В КЬОЛН, ГЕРМАНИЯ

В Кьолн, както във всички големи германски градове, има голям брой деца, които изучават немски като втори език, и образователната система е трябвало да постепенно бъде приспособявана към тази ситуация. Общинският съвет се е възползвал от възможността да създаде Сдружение на европейските начални училища с цел да се предостави възможност на децата да научат други два езика освен своя майчин език. Освен немски език 13-те членуващи училища използват като езици за обучение най-често срещаните езици на държавите по произход и предоставят допълнително езиково обучение като отделен предмет.

Във всички големи германски градове има голям брой деца, които вкъщи говорят език, различен от немски, и са учили немски език като свой втори език. Техният дял в цялата страна е 4,8 %, което е малко над средния за Европа, но в големите градове делът на децата и юношите с имигрантски произход често пъти е 50 % или повече.

Такъв е случаят с Кьолн, който е четвъртият най-голям град в Германия с население, наброяващо повече от 1 милион жители, и който е център на метрополен район Рейн-Рур, населяван от повече от 10 милиона жители. В Кьолн живеят и работят повече от 180 различни националности и неговото многонационално население допринася за богатата и динамична култура. Образователната система постепенно се е приспособявала към новите вълни имигранти, а езиковите въпроси вече десетилетия наред са в основата на политиките на града в областта на интеграцията.

Във всички германски училища английският език вече е въведен като чужд език от първи клас на началното училище. Предвид факта, че за толкова много деца немският е втори език, Общинският съвет приема това като възможност да приложи европейските насоки, приети в Барселона през 2002 г., с които държавите членки се призовават да помагат на децата да изучават други два езика освен своя майчин език. Това стои в основата на решението на Общинския съвет да създаде Сдружението на европейските начални училища в Кьолн. Освен немски език всяко от 13-те членуващи училища използва като език за обучение един от най-често срещаните езици на държавите по произход и предоставя различни нива на обучение по съответния език като отделен предмет.

Документи
Detailed description
Вид
Практика
Държава
ГЕРМАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :