Училищни иновации в Европа: иновация на учебния план за благоприятна и подкрепяща учебна среда в училище „President Kennedy“ в Ковънтри

Философията на училището по отношение на преподаването и ученето е насочена към активното разбиране от страна на учениците и тяхното участие в учебния процес. Учебният план на училището е основан на принципите за постигане на напредък и съгласуваност.
„Мостът“ представлява една от ключовите новаторски практики, прилагани в училището. Тя се състои от иновация на учебния план, осъществена с цел да се осигури благоприятна и подкрепяща учебна среда за ученици, които започват прогимназиалното си образование на 11-годишна възраст. Учи се на основата на проекти, осъществявани от екипи от преподаватели от различни области от учебния план, което дава възможност на учениците да общуват с малък брой преподаватели и да работят по ясно определени и съгласувани учебни цели. Петте принципа, залегнали в основата на „Моста“, са: постижения; принадлежност; честване; дисциплина; обогатяване. Учениците се овластяват като независими учащи лица през цялото им време в училище и извън него. Система от награди им позволява да печелят точки за награди, които се присъждат в края на годината.

Вид
Практика
Държава
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране