KOALA: езикови компетенции и когнитивни умения в многоезични училища

KOALA (KOordnierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht — координирано придобиване на грамотност в началното училище) представлява новаторска концепция за обвързване на грамотността с многоезиковите компетенции, която е въведена в начални училища в няколко германски области. В Северен Рейн-Вестфалия методът постепенно се разширява и адаптира към променящия си профил на учащите се в градовете.

В множество големи германски градове делът на децата от имигрантски произход в началните училища е 50 % или повече. Подходът KOALA използва естественото многоезичие на тези деца, превръщайки в предимство нещо, което много често се смята за пречка, а именно факта, че много ученици говорят в семейството си език, различен от езика на преподаване.

Методът на обучение KOALA непрестанно се доразвива. Той не приключва с придобиването на уменията за четене и писане и е обвързан с други форми на координирано учене на езика, свързан с имигрантския произход, и на немския език. Концепцията съблюдава призива, отправен на заседанието на Европейския съвет в Барселона през 2002 г., за изучаването на още два езика в допълнение към майчиния език.

Идеята на KOALA е децата от мигрантски произход да придобият грамотност и да изучават учебни дисциплини както на немски език, така и на езика на семейството. Натрупаният досега опит се основава предимно на интегрирането на турския език, но концепцията може да бъде приложена и за всеки друг език.  Оценките показват, че учениците, обучавани по метода KOALA, придобиват добри умения за писане и четене и на двата езика, като уменията им за писане и четене на немски език са по-добри, отколкото тези на връстниците им, които са били придобити единствено на немски. Сред другите предимства на KOALA са положителната нагласа спрямо езика и културата на произход, която помага на учениците да развият положително възприятие за себе си, съпоставителното третиране на двата езика, насърчаването на информираността за езика и културата и включването на родителите с мигрантски произход като участници в образователния процес.

Допълнителните разходи за училищата са свързани основно с наемането на учители, които са едновременно от германски и мигрантски произход.

Вид
Практика
Държава
ГЕРМАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
N/A

Този ресурс е част от следните области / подобласти :