ЗАЕДНО КЪМ ПРИОБЩАВАНЕТО — ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА МНОГООБРАЗИЕ

Началното образование в Ирландия е изправено пред предизвикателството и възможността за интегриране на все по-голям брой ученици, чийто майчин език не е нито английски, нито ирландски. Освен необходимостта да се подготви учебна програма по английски като втори език и подходящи материали за обучение, се признава и необходимостта да се окаже подкрепа не само за обучението по английски език, но и за развитие на приобщаващия характер на цялата учебна програма. Инструментариумът включва четири раздела. В първия раздел, наречен „Подготовка“, се разглеждат предварителни въпроси, които всяко училище трябва да реши, за да бъде наистина приветстващо и приобщаващо училище. Вторият раздел, наречен „Ранен етап“, се отнася до първите стъпки към интеграцията на учениците от други държави, култури и етноси; неизбежно акцентът е поставен преди всичко върху езика и необходимостта да се развива общуването в клас, както и среда в класа, която дава възможност да се отговори на новите езикови и културни предизвикателства. Третият и четвъртият раздел, наречени „Напредване“ и „Какво следва“, са свързани с факта, че приобщаването е безкраен процес.

Документи
Toolkit
Вид
Document
Държава
ИРЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :