НУЛЕВА ГОДИНА ЗА НОВОДОШЛИ МИГРАНТИ

Програмата за обучение, която подготвя за основния етап на образование, е предназначена за тези ученици с имигрантски произход, чиито езикови умения по фински и шведски език и/или други техни способности не са достатъчни, за да се обучават в група за предучилищен или основен етап на образование. Целта е да се подпомогне балансираното развитие и интеграция на учениците във финландското общество и те да придобият необходимите умения, които ще им дадат възможност да посещават основно училище. Когато е подходящо, програмата включва възможности за обучение по други предмети, но с акцент върху развитието на езиковите умения по фински и шведски език. На този етап на образованието се взема предвид фактът, че учениците са на различна възраст, имат различни способности за учене и са с различен произход.

Вид
Практика
Държава
ФИНЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Национално финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :