„ВЪВЕЖДАЩ КЛАС“ — TURMA DE ACOLHIMENTO

Инициативата „Въвеждащ клас“ е насочена към наскоро пристигнали в Португалия ученици, чийто майчин език не е португалски и които посещават 1-ви и 2-ри цикъл на основния етап на образование (от 6 до 12-годишна възраст). В зависимост от нивото на владеене на езика „Въвеждащият клас“ може да се провежда 10 часа седмично. През това време учениците не посещават своя първоначален клас, а този специален клас. Това продължава, докато степента на владеене на португалски език от ученика е такава, че му позволява да продължи образованието си. Учениците се определят от класния ръководител, учителите или от канцеларията на директора (при записване). Учителят, който води часовете в рамките на „Въвеждащия клас“, определя нуждите на ученика и разработва стратегия; когато ученикът достигне нивото на владеене на португалски език, необходимо за участие в редовния клас, той се връща в първоначалния си клас.

Учителят, който води часовете в рамките на „Въвеждащия клас“, и учителят, който води часовете в първоначалния (основен) клас, отговарят за вземането на решения относно начина на прилагане на мярката (стратегии, разпределение на времето и обхват на мярката). Учителят, който води часовете в рамките на „Въвеждащия клас“ и е изцяло ангажиран с него, работи в сътрудничество с учителя, който води часовете в първоначалния клас.

Канцеларията на директора отговаря за цялостното прилагане на тази мярка.

Липсата на свободни учители е основна пречка за осигуряване на повече време през седмицата във „Въвеждащия клас“, особено когато постъпващите ученици нямат никакви познания по португалски език или познанията им са много ограничени. За определено време би било препоръчително учениците да посещават повече часове седмично във „Въвеждащия клас“, въпреки че това невинаги е възможно поради липсата на учители и изискванията за максимален брой от 10—12 ученици във всеки клас (по едно и също време).

Прилагането на мярката се наблюдава и оценява от обсерваторията за качеството на училището (структура, която отговаря за мониторинга и вътрешната оценка на училището) и канцеларията на директора.

Резултатите са отлични. Изучаването на португалски език е ускорено, което позволява по-бързото завръщане в първоначалните класове, а някои ученици дори успяват да постигнат учебните резултати още през първата си година в Португалия/в училище.

Що се отнася до необходимите ресурси и финансирането, нужно е да има специална стая с подходящи материали, които да насърчават изучаването на езика, и учител на пълен работен ден за целите на тази мярка. Мярката се финансира от Министерството на образованието и науката чрез TEIP — програмата за образователни области с приоритетна намеса.

Мярката продължава да се използва като част от плана за подобряване на училищния клъстер в рамките на TEIP.

Вид
Практика
Държава
ПОРТУГАЛИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :