Инициативата „Отворено училище“ във Франция

Инициативата насърчава социалната и академичната интеграция на учениците и допринася да се гарантира успех в образованието за всички.

Инициативата „Отворено училище“, която е създадена през 1991 г., осигурява дейности за деца и млади хора в колежи и гимназии по време на училищните ваканции, както и всяка сряда по време на учебната година. Тя предлага програма от дейности в областта на образованието, културата, спорта и отдиха.

Инициативата се основава на доброволното участие на училищните ръководители, които разполагат със свободата да организират своите проекти на равнището на училището. За да се гарантира ефективността на всички изпълнявани действия, всяко училище организира своята програма от дейности в рамките на определен образователен проект, който е част от училищния план. Последният подлежи на гласуване от съвета на представителите на училището.

Учениците, участващи в инициативата „Отворено училище“, се записват за участие в семинари в малки групи от около дванадесет ученици, в зависимост от вида дейност. „Отворено училище“ предлага възможност за „отваряне“ на институцията към нейната територия, като се използват всички налични ресурси, включително културните ресурси, и чрез участието на социалните партньори и местните сдружения. За тази цел директорите изграждат партньорства с асоциирани организации или местни власти. Те се обръщат към областните представители на Общата комисия за равни възможности за териториите (Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), представителите на префекта за приоритетните области на града или на политиката, или културните отдели на градските съвети и общите съвети.

От гледна точка на динамиката на местната мрежа се търси сближаване с договора за подкрепа на местното училищно образование (contrat local d'accompagnement à la scolarité) или програмата „Град, живот, ваканция“ (Ville Vie Vacances). Когато има териториален образователен проект (projet éducatif territorial — PEDT), целта е инициативата „Отворено училище“ да бъде част от него.

Вид
Практика
Държава
ФРАНЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране