„ИЗБИРАЙТЕ ДОБРЕ“ — ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА ДА РЕШАТ КАКВО ЩЕ БЪДЕ ТЯХНОТО БЪДЕЩЕ

Правилният избор по отношение на учебните предмети увеличава шанса за бъдещ успех на учениците. Този проект включва родителите и учениците в процеса на вземане на добре обмислени решения за избора на учебни предмети. Чрез него се предоставя информация за фламандската образователна система.

В рамките на проекта „Избирайте добре“ се предоставят съвети и насоки относно различните области, които учениците може да пожелаят да изучават в рамките на средното образование, например: общ курс на средно образование и технически/артистични/професионални курсове, както и съвети относно обхвата на движението между различните курсове. Той дава възможност за по-добро разбиране на различните посоки на развитие, достъпни за младите хора, когато навлизат в прогимназиалния етап на образование.

Проектът предоставя също така съвети и насоки във връзка с възможностите за висше образование и съвети за отделни лица, които се връщат към образованието чрез образователната система за възрастни или чрез осигуряването на образование като „втори шанс“.

Документи
Short description
Връзки
Organisation website (in Flemish)
Вид
Практика
Държава
БЕЛГИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране