Наставници за младежи във Фландрия, Белгия

В рамките на този проект млади хора наставляват своите връстници в средните училища на възраст между 11 и 18 години, които са изложени на риск от отпадане от училище. Самите наставници преждевременно са напуснали училище и са със сходен произход. Те будят доверие и могат да установят наличието на проблеми на ранен етап и да предотвратят тяхното разрастване. Този проект ги прави по-отговорни и им помага да придобият квалификация, а на по-късен етап — да си намерят работа.

Вид
Практика
Държава
БЕЛГИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране