ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОД — НАСТАВНИЦИ ВРЪСТНИЦИ ОТ НАЧАЛНОТО ДО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В Ирландия преходът на учениците от начално към прогимназиално образование се извършва на дванадесетгодишна възраст, когато те започват прогимназиалния курс (прогимназиален етап на образование). За да бъде подпомогнат преходът на учащите се от начално към прогимназиално образование, в учебната програма са въведени ефективни насоки/консултиране. Назначават се специалисти съветници и много от училищата въвеждат наставничество от връстници (приятели) за всички ученици от началното училище с цел да улеснят прехода. Така например като част от програмата за завършване на училище са въведени мерки в подкрепа на прехода чрез клубове за домашни работи, въвеждащи дни, дни на отворени врати и др. Общественото училище „Свети Айдън“ има годишен план за набиране, обучение и подготовка на наставници връстници (в рамките на прогимназиалното образование), които подготвят учениците за прехода по време на последната им година на обучение в началното училище чрез упражнения, дискусии и игри.

Документи
Transfer programme document
Вид
Практика
Държава
ИРЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Национално финансиране