Екипно преподаване в Ирландия

В продължение на много години екипното преподаване в Ирландия, както и на други места, е било относително недостатъчно използван и подценяван подход в подкрепа на ученето. Международното проучване на ОИСР в областта на преподаването и ученето (TALIS, 2009 г.), проведено в 24 държави, показва, че екипното преподаване в класната стая се използва най-малко от преобладаващата част от учителите в средните училища при съвместната им работа. В най-новото проучване TALIS (2013 г.) на преден план са изведени възможностите, които екипното преподаване предоставя в помощ на учителите, както и на учениците, като в същото време се признава, че в много случаи то се възприема относително бавно.

Редно е да се каже, че с възприетата и препотвърдената политика в Ирландия продължава насърчаването на екипното преподаване, при което двама преподаватели преподават едновременно в един и същи клас. Понастоящем екипното преподаване се разглежда като средство за постигане на редица образователни цели. Многостранната ангажираност с екипното преподаване продължава да се развива от отделна специална образователна/приобщаваща програма към програма за професионално развитие на учителите и висшите ръководители, и всъщност цялостна самооценка на училището.

Екипното преподаване подпомага в значителна степен учениците, които са изложени на риск от липса на обучение (поради редица причини, включително преждевременно напускане на училище, увреждане, неравностойно социално положение и установено увреждане), и отваря класните стаи с възможност за диалог и за усъвършенстване на „ученето на работното място“ и „качеството на ученето на работното място“.

Освен че е насочено към обучението и шанса на учениците в живота, екипното преподаване предлага подкрепа на учителите, които са се заели с професионалното си развитие, а при по-сериозни обстоятелства — на тези, които се опитват да останат в училище.

Вид
Практика
Държава
ИРЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Национално финансиране