САМООЦЕНКА НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ELIOT BANK

Училищният инспекторат Ofsted в Обединеното кралство представя причините за непрекъснатото отлично представяне на начално училище Eliot Bank. В него е разработена надеждна система за мониторинг и оценка, която позволява да се разбере какво работи добре и какво може да бъде подобрено в бъдеще. Процесът на оценяване на училището включва различни заинтересовани страни и стратегии, но винаги остава насочен към учениците, които постигат възможно най-високите резултати. Учебният процес в училището се променя непрекъснато с цел да се намали разликата в постигнатите резултати на онези ученици, при които се наблюдава риск да не достигнат очакваните нива за тяхната възраст.

Документи
Example
Вид
Document
Държава
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Няма финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :