ЕЛЕКТРОНЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТОРМОЗА

Шведското образование се основава на зачитането на правата на човека и основните демократични ценности, като например неприкосновеността на човешкия живот, равнопоставеността на всички хора, зачитането на неприкосновеността на отделната личност и равенството между половете. В съответствие с тези ценности се подчертава силно, че образованието следва да бъде приобщаващо и активно да предотвратява всяка форма на дискриминация и малтретиране, включително тормоз.

Всички училища трябва да разполагат със система за насърчаване на борбата с дискриминацията и с мерки за предотвратяване на тормоза и малтретирането. Ето защо от 1 януари 2009 г. от всяко училище или детска градина се изисква да изготвя годишен план за равно третиране, в който да са описани всички превантивни мерки и рутинни процедури срещу тормоза и малтретирането.

Омбудсманът за борба срещу дискриминацията стартира електронен инструмент, който да е в помощ на училищата при изготвянето на плана. Електронният инструмент включва всички законоустановени аспекти: превантивни мерки и рутинни процедури за извънредни ситуации, както и действия, които се предприемат от училището в случай на дискриминация, малтретиране, неравностойно третиране или тормоз. Инструментът предоставя помощ за изготвяне на план на училището или детската градина срещу дискриминацията и унизителното отношение. Инструментът се ползва безплатно, той е разработен от омбудсмана за борба срещу дискриминацията в сътрудничество с представителя на децата и учениците към училищния инспекторат и националната агенция.

Инструментът направлява стъпка по стъпка училищни ръководители, директори на детски градини или други отговорни лица на различните етапи от плана. При това те получават различни практически насоки и съвети, както и препратки към закони и справочници. Модел на инструмента в pdf формат и допълнителна информация са достъпни на уебсайта (www.planforskolan.se).

В рамките на електронния инструмент са посочени планираните превантивни действия и проблемите, които трябва да бъдат разгледани. Те включват:

  • участие на учащите и персонала в разработването на плана
  • разпространение на плана
  • изготвяне на оценка на предишния план и описание на начина за оценяване на настоящия план
  • очертаване на настоящата ситуация и места (ако има пространство или време, когато учащите се чувстват по-уязвими или изложени на опасност)
  • превантивни мерки
  • рутинни процедури за извънредни ситуации
Документи
Short description
Връзки
Ombudsman's website (in Swedish)
Вид
Практика
Държава
ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Няма финансиране