МОДЕЛИ ЗА БЪДЕЩЕТО (PARCOURS AVENIR)

Този нов модел, който е разработен във Франция, позволява на учениците да разбират по-добре икономическата и професионалната сфера, да бъдат осведомени за разнообразието от професии и обучения, да засилят своята ангажираност и инициативност и да придобият представа за посоката, в която желаят да се развият тяхното образование и професионално израстване.

Всеки ученик ще следва този образователен модел от първата година на прогимназиалния етап до последната година на гимназиалния етап на средното образование (съответно от 11 до 18-годишна възраст).
Той дава възможност на учениците:

  • да разбират икономическата и професионалната сфера;
  • да бъдат осведомени за разнообразието от професии и обучения;
  • да засилят своята ангажираност и инициативност;
  • да придобият представа за посоката, в която желаят да се развият тяхното образование и професионално израстване.

По време на задължителното образование знанията и уменията, придобити от учениците в рамките на този модел, се вземат под внимание при акредитирането на придобитите от тях общи основни знания, умения и култура. 

Моделът се подпомага от цифров инструмент, FOLIOS, с помощта на който е възможно да се проследява и записва напредъкът на учениците по време на целия прогимназиален и гимназиален етап от тяхното училищно образование.

Тази инициатива се вписва в европейския контекст, в рамките на който се отдава значение на професионалното ориентиране през целия живот съгласно резолюцията „По-успешно включване на професионалното ориентиране в стратегиите за учене през целия живот“, приета на 21 ноември 2008 г. В резолюцията към държавите членки се отправя конкретна препоръка за „насърчаване придобиването на умение за професионално ориентиране в течение на целия живот“.

Вид
Практика
Държава
ФРАНЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране