ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

Малтийските инициативи в подкрепа на учащите, които са свързани с подобряване на грамотността, се определят в рамките на общия контекст на Националната стратегия за грамотност за всички, която се опитва да обедини настоящите национални програми, в които участват над 8000 ученици годишно. Училищата имат възможност да планират и започнат собствени проекти в подкрепа на грамотността на своите ученици и на ученици, които може да се нуждаят от това. Тези инициативи се финансират чрез безвъзмездни средства, предоставяни основно от местните органи.

По-долу са посочени примери за последните малтийски инициативи, свързани с подобряването на грамотността:

1) Мобилизиране на домашните библиотеки и библиотеките в класните стаи: тази инициатива е насочена към увеличаване и подобряване на материалите за четене в библиотеките на началните училища. Осигуряват се привлекателни и примамливи материали на малтийски и английски език. На базата на тази инициатива националната кампания, проведена чрез родителски срещи в училищата и достъпна онлайн политика, е насърчила родителите и хората, които се грижат за децата, да се ангажират, като четат със и на децата си у дома. От програмата Aqra Kemm Tfla са се възползвали общо 2225 ученици в 126 класни стаи от 20 начални училища в цяла Малта и Гозо. За тези класни стаи са разпределени 11 500 книги.

Първоначалният етап на програмата се провежда в 16 начални училища от Националната агенция по грамотността към Министерството на образованието. Книгите са на малтийски и английски език и включват художествена и нехудожествена литература. Всяка книга е съобразена с възрастта на детето и е маркирана с указващ цветен код. Въведени са записи от четенето, които помагат на учителите да установяват нивото на четене на децата. Основната цел е четенето да се превърне в приятно и ползотворно преживяване. На училищата се предоставят насоки за добри практики във връзка със съобразяването с нивото на читателите в библиотеките в класната стая. Книгите се разпределят от библиотекарите и четенето се наблюдава от учителите в класната стая.

В много училища библиотеките са отворени по време на часовете и през междучасията. При специални обстоятелства, включващи ученици, които имат специални нужди, или ученици със социални, емоционални и поведенчески затруднения, библиотеките посрещат тези ученици за занимания с четене и интерактивни дейности. По време на междучасията библиотеките са отворени за всички ученици.

2) L-Ambaxxatur tal-Qari/Проект „Посланици на четенето“: в него участва Министерството на образованието, което определя местни популярни личности, които да популяризират четенето в училищата чрез организирани събития, в които се включват различни класове. Тези личности споделят своя опит в четенето и служат като пример за подражание за насърчаване на положителното отношение към четенето.

От програмата „Посланици на четенето“ са се възползвали общо 1905 ученици в 32 училища и центрове из цяла Малта и Гозо. В програмата са взели участие 34 посланици на четенето, а в рамките на тази дейност в класните стаи-библиотеки са разпределени 984 книги.

Вид
Практика
Държава
МАЛТА
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране