Структурни училищни показатели за разработване на приобщаващи системи във и около училищата

Този набор от структурни показатели за приобщаващи системи във и около училищата може да бъде използван от директорите на училища, учителите, родителите или други партньори за провеждането на дискусия за приобщаващия характер на тяхното училище. Показателите са оформени като твърдения, на които трябва да се отговори с „да“ или „не“ и които могат да дадат на лицата, участващи в училищната система, насоки за самооценка в редица сфери. Приобщаването в училищата се изразява в осигуряването на благоприятна и качествена учебна среда с приветливи училища и класни стаи, в които се полагат грижи за учащите се. Това се постига чрез предотвратяване на дискриминацията, възприемане на холистичен подход към потребностите на учащите се (обхващащ емоционалния, физическия, когнитивния и социалния аспект), съобразяване с техните умения и вземане под внимание на вижданията им.

Основните области, обхванати от показателите, са:

  1. подход към създаването на приобщаващи системи, ангажиращ участието на цялото училище
  2. качествени учители и училищно ръководство
  3. насърчаване на системното интегриране на политиката и практиката
  4. мултидисциплинарен акцент върху здравето и благосъстоянието
  5. насърчаване на участието на родителите и семейното подпомагане
  6. и посрещане на потребностите на особено уязвимите лица и групи

Показателите са подбрани въз основа на ключови документи на политиката, изготвени от Съвета на ЕС и Европейската комисия, и направени неотдавна констатации за приобщаващото образование в международен план.

Този инструмент е част от по-обширен доклад относно структурните показатели за приобщаващи системи във и около училищата, който съдържа контекст и обяснения за всеки един от показателите.

Автори:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Вид
Практика (direct evidence)
Държава
Европа
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
N/A
Източник на финансиране
Няма финансиране