Гимназии Godalen и Thor Heyerdahl в Норвегия

С оглед на превенцията на отпадането от училище гимназиите Godalen и Thor Heyerdahl в Норвегия са фокусирали вниманието си върху подобряването и укрепването на своите стратегии за училищното ръководство. Училищата са установили редица мерки в подкрепа както на учителите, така и на младежите.

С оглед на превенцията на отпадането от училище гимназиите Godalen и Thor Heyerdahl в Норвегия са въвели всеобхватно редица стратегии и мерки, които се основават на:

Отдадено и насочено към целите ръководство и основани на факти методологии за училищно ръководство и последващи действия.

По-специално това означава, че:

  • Учителите се занимават с учениците на нивото, на което се намират, а не на това, на което им се иска да бъдат;
  • Отношенията между учителя и ученика се считат за основата на ефективното обучение;
  • Спазват се две основни правила: ранно обаждане вкъщи и бързо и точно отбелязване на бягството от училище;
  • Има активен и функциониращ ученически съвет;
  • „Учениците се справят сами“: това е програма, в рамките на която учениците уреждат конфликтите сами чрез посредничество, изграждане на доверие, създаване на добра среда за обучение и увеличаване на своите социални компетенции;
  • Училището определя нови дейности в сътрудничество с различни специалисти в рамките на училищата:
  • Няколко програми за обучение на работното място за ученици, които са мотивирани да получат свидетелството си за занаятчия или за ограничени умения чрез практически дейности;
  • Алтернативното обучение предоставя на учениците, изложени на риск, повече основни умения и социални компетенции, мотивация и права. То предлага много възможности, които да доведат до завършване на образованието, като първоначално в програмите се обръща специално внимание на отделните социални потребности на всеки ученик и академичните изисквания за придобиване на свидетелство за ограничени умения, а впоследствие — за получаване на свидетелство за занаятчия след определен брой отработени години. За ученици, които са изгубили своята мотивация поради неуспех в рамките на учебните предмети, но които все още притежават практически умения, би било подходящо да се насочат към свидетелството за ограничени умения. Това може да бъде основа за постигане на по-високо ниво на професионални умения на по-късен етап в живота;
  • Това обучение включва модули или елементи от модули по даден предмет, например тези, които са необходими за придобиване на квалификация като заварчик. Алтернативните програми намаляват процента на бягство и отпадане от училище и спомагат за повторното ангажиране с ученето и общността благодарение на по-отзивчивата и по-гъвкава среда. Според завършилите този опит е допринесъл за различното развитие на нещата и им е помогнал да станат пълноценни граждани.

Младежките предприятия действат като педагогически инструмент за мотивиране на учениците, изложени на риск.

Вид
Практика
Държава
НОРВЕГИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране