„Радостта от четенето“

„Радостта от четенето“ е тригодишна (2012—2015 г.) национална програма за грамотност, ръководена от Министерството на образованието и културата на Финландия и изпълнявана от факултета по хуманитарни науки (Проучване на информация) и факултета по педагогика към университета на Оулу.

В рамките на програмата Lukuinto („Радостта от четенето“) библиотеки и училища разработват новаторски модели, които насърчават многостранната грамотност, новите умения за четене и писане, както и радостта от четенето. Методите, изпробвани от пилотните училища и библиотеки, съчетават традиционни работни методи с нови методи, много от които са разработени като образователни мероприятия към програмата „Радостта от четенето“.

Пилотните проекти бяха осъществени чрез сравнителен анализ: събиране на съществуващи практики и тяхното подобряване. Училищата и библиотеките направиха сравнителен анализ на практиките, които отговарят на концепцията за тяхното училище и библиотека и съответстват на техните ресурси и умения.

Практиките, разработени в рамките на програмата „Радостта от четенето“, включват както проекти, продължаващи няколко месеца, така и по-скромни идеи, които лесно могат да бъдат приспособени към културата на работа на училището или библиотеката. Идеята е предложените примерни дейности да бъдат разработени допълнително, за да послужат на различни училища и библиотеки, семейства, деца и младежи по индивидуален и специфичен за конкретния случай начин. Като правят сравнителен анализ на идеите, библиотекарите и учителите могат да предложат на децата и младежите нови, алтернативни начини за показване на техните умения и да предизвикат у тях ентусиазъм по отношение на ученето.

Документи
Detailed description
Връзки
Programme website
Вид
Практика
Държава
ФИНЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
N/A
Източник на финансиране
Национално финансиране