Служба за подкрепа на учениците и семействата

Основните цели на Службата за подкрепа на учениците и семействата в Португалия са превенция на преждевременното напускане на училище, отсъствието от училище и нарушаването на дисциплината, както и насърчаване на приобщаването на учениците и техните семейства с цел постигане на успех в училище. Участието на семействата в образователното развитие на техните деца играе основна роля в този процес.

В зависимост от установените потребности и определените приоритети с учителите и семействата от всички училища в групата работят социален работник и двама медиатори. Учениците се насочват към Службата за подкрепа например от учители (има информационен лист), родители или наставници, партньори към местната комисия за защита на децата и младежите или от самите ученици.

Екипът на службата за подкрепа се среща веднъж на две седмици, за да обсъди случаите и да определи стратегиите (т.е. план за интервенция, фокусиран върху ученика). Впоследствие персоналът ги излага пред семейството и учителите.

Основните дейности на Службата за подкрепа са: наред с другото, домашни посещения, обучения за родители, подкрепа за родителите, с цел да бъдат подпомогнати да отправят въпроси към други институции, часове за развитие на личните и социалните умения на учениците, индивидуално наставничество за учениците. 

Вид
Практика
Държава
ПОРТУГАЛИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Индивидуална; Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична; Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране