INCLUD-ED СЕМЕЙНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата „Семейно образование“ е една от успешните образователни дейности (УОД), посочени в научноизследователския проект INCLUD-ED. Стратегии за приобщаване и социално сближаване в Европа с помощта на образованието (Европейска комисия, 6-та рамкова програма, 2006—2011 г.).

Семейното образование обхваща членове на семействата и други хора от общността, които извършват различни дейности за обучение в училище. Дейностите за обучение могат да бъдат много разнообразни; единственото условие е те да бъдат определени (съдържанието, организацията, както и графикът) от самите участници, за да се гарантира, че програмата отговаря пряко на техните потребности и интереси и че е ориентирана към диалог. Програмата „Семейно образование“ се основава на по-ранни теории и научни изследвания, които вече са доказали, че насърчаването на културните и образователните взаимодействия между учители и социални партньори, и по-специално с членовете на семейството, подпомага постиженията на учениците. Благодарение на някои програми за семейно образование и ангажиране на общността, които насърчават образователните и културните взаимодействия, ученици, в чиито домове има само няколко книги или които получават ниски оценки, са постигнали отлични учебни резултати. 

В съответствие с изключителните научни подходи на науките за ученето семейното образование включва и насърчава учебните взаимодействия с диалогичен подход на учене, тоест насърчава процеса на учене чрез диалози, които са егалитарни, признават културната интелигентност на всеки човек и се основават на нея. Целта им е да трансформират, да подпомагат инструменталното измерение на диалога, основани са на ценността на солидарността, имат ролята на източници на създаване на смисъл и се опират на идеята, че различният произход е еднакво ценен, като я популяризират.

Документи
Подробно описание
Връзки
Project website
Вид
Практика
Държава
АВСТРИЯ; АЛБАНИЯ; БЕЛГИЯ; БЪЛГАРИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ДАНИЯ; ЕСТОНИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАЛТА; НОРВЕГИЯ; ПОЛША; ПОРТУГАЛИЯ; РУМЪНИЯ; Северна Македония; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; СЪРБИЯ; ТУРЦИЯ; УНГАРИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ХОЛАНДИЯ; ХЪРВАТСКА; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА; ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Частно финансиране