„НУЖДАЕМ СЕ ОТ ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ“

Датската инициатива „Нуждаем се от всички младежи“ се провежда от 2003 г. Тя е насочена към младите хора (на възраст 13— 20 години), произхождащи от етнически малцинства, които са маргинализирани и за които съществува риск да не завършат образованието си. Основната цел на инициативата е броят на тези младежи в образованието да се увеличи и те да бъдат насърчавани да завършват образователните програми за млади хора.

Началото на датската инициатива „Нуждаем се от всички младежи“ (Brug for alle unge) е дадено през 2002 г. от Министерството по въпросите на бежанците, имиграцията и интеграцията, а от 2011 г. тя е под наблюдението на Министерството на образованието. Инициативата е насочена към младежите, които не са от датски произход, с акцент върху тези, които са в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и живеещи в градски райони в неблагоприятно положение. Основната цел на инициативата е да се помогне на младежите да завършат своето образование.

Кампанията включва широк набор от дейности (от „кафенета“ за подготовка на домашни работи до групи за ролеви модели), чиято обща цел е да се промени отношението на младежите към образованието. Съществен компонент на инициативата е и достигането до родителите. Сред най-важните характеристики на тази инициатива са холистичният подход и силната подкрепа на местно равнище.  Повече подробности за програмата, бенефициерите от целевата група, използваните методи и резултатите от различните години са представени в поместените по-долу документи.

Сред резултатите от проекта са учебните материали за началните училища „В умовете на седмина“, които са придружени от кратки филми с лични истории (на датски език):  

"i 7 sind": Hvad vi du være BÜLENT ÖZDEMIR?

"i 7 sind": ALI 2. omgang

"i 7 sind": SERHAT - mandag efter arbejde

"i 7 sind": MOHAMMAD - mit system

"i 7 sind": meningen med ANNE

"i 7 sind": KHADIJA og kærligheden

"i 7 sind": svend OMAR

Вид
Практика
Държава
ДАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране