ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА РОДИТЕЛИ — ПОМОЩ ЗА РОДИТЕЛИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ЕТАПИ ОТ УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Целта на „Инструментариума за родители“ е да се улесни диалогът с родителите с цел да бъдат подпомогнати да разберат предизвикателствата, свързани с образованието на техните деца. „Инструментариумът за родители“ включва набор от инструменти, които улесняват взаимоотношенията между училището и семейството. Той се основава на принципа на споделената отговорност: родителите носят отговорност за образованието на своите деца; училището е отговорно за образованието на децата; те трябва да работят заедно, за да постигнат положителни резултати за децата.

„Инструментариумът за родители“ има две основни цели: да засили участието на родителите в подкрепата на техните деца и да подобри способността им да съдействат на своите деца да направят подходящ избор за обучението си. Той улеснява диалога с родителите и има за цел да им помогне да разберат предизвикателствата, свързани с образованието на техните деца. Предлага на образователните екипи набор от инструменти, с които да организират и улеснят дискусиите с родителите.

Инструментариумът за родители се използва в три ключови етапа от обучението на децата:

  1. Първата година от началното образование, когато учениците се учат да четат (Инструментариум за началното образование),
  2. Първата година от средното образование, с цел да подпомогне преминаването на учениците към новата училищна среда (Инструментариум за въвеждане в средното образование),
  3. Последната година от долния курс на средното образование, за да се обсъдят бъдещите възможности за избор на образование (Инструментариум за приключващите долния курс на средното образование).

 Инструментариумът за началното образование има за цел да улесни диалога с родителите, да им помогне да си разяснят въпросите, свързани с образованието, да отговори на техните въпроси относно постъпването в първата година от началното образование и да ги ангажира в по-голяма степен с образованието на техните деца. Акцентът се поставя върху умението „да се научиш да четеш“; учителите канят родителите да посетят училището, за да присъстват на урок по четене и след това да обсъдят как биха могли да помагат на децата си у дома.

В рамките на този инструмент е възможно да бъдат обсъдени три въпроса с родителите:

  • Как се учим да четем и как родителите могат да помагат на децата си да се учат да четат?
  • Как родителите могат да помагат на детето си да учи?
  • Как родителите могат да предразположат децата си да се чувстват добре в училище и да се държат добре.

Инструментариумът за въвеждане в средното образование предлага подкрепа на родителите, която да им позволи да се ангажират с въпроси, свързани с училището. Целта е да се развие диалог между училището и семейството. Инструментариумът е съсредоточен върху подпомагането на родителите да разберат структурата и системата на училището. Чрез него на родителите се разяснява организацията на училището, така че да я разберат по-добре, и се предоставят методи и подкрепа, които дават възможност на родителите да обмислят и да дискутират как биха могли да помогнат за успеха на децата си. Образователните инструменти, обхванати от инструментариума, дават възможност на образователните екипи да подготвят и организират дискусиите.

Акцентът при дискусиите се поставя върху три основни теми:

  • Как мога да помагам на детето си?
  • Как да разбера как се справя детето ми?
  • Окончателна оценка.

 Инструментариумът за приключващите долния курс на средното образование има две основни цели: да засили участието на родителите в подкрепата на техните деца и да развие техните умения за образователно ориентиране. Обикновено този инструмент се използва така, че да подпомогне образователните екипи да разработят по-добри начини да информират родителите за възможностите за избор, които имат техните деца. Този инструмент има две цели: да засили участието на родителите в подкрепата на техните деца и да развие техните умения за образователно ориентиране.

Констатациите от оценката на програмата показват, че „Инструментариумът за родители“ дава възможност за много по-силно участие на родителите в училищното обучение на техните деца. Благодарение на него има значителен спад на отсъствията, по-малко проблеми с дисциплината и подобряване на резултатите от обучението по предмети, като например френски език. Тези положителни резултати са видими не само при семействата, които обикновено са възприемчиви към информацията, която получават от колежа, но и при семействата, които не са толкова запознати или предпочитат традиционните училищни методи/политики за комуникация.

Вид
Практика
Държава
ФРАНЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Частно финансиране