Гимназия „Беда Халбер“

В този пример са представени новаторските подходи в шведската гимназия „Беда Халбер“. Училището предлага програми, осигуряващи основата за личностно развитие и активно участие в обществото. Освен това училището се стреми да предоставя трайно подпомагане на учащите се и да намали риска от отпадане от училище — то работи активно за намаляване на времето, през което е затворено, и продължава да приема своите ученици и по време на някои по-дълги ваканции. То разполага с екип от здравни работници, който включва и социални и психологически съветници, чиято задача е да удовлетворят потребностите на младите хора.

Гимназията „Беда Халбер“ се намира в Кунгсбака, Швеция. Училището е открито през 2013 г. като малко учебно заведение, в което вниманието е насочено към отделния ученик. За някои младежи на възраст между 16 и 20 години физическата и социалната среда в много училища могат да се окажат предизвикателство и пречка за продължаване на обучението. Гимназията „Беда Халбер“ е подходящо място за тези, които търсят малко училище, в което да се чувстват добре и в безопасност.

Училището си е поставило и по-мащабна цел, която надхвърля обичайната подготовка на учащите се за навлизане в трудовия живот веднага след завършване на средното образование или за продължаване на образованието в университет. То се стреми да осигури на учащия се добра основа за личностно развитие и активно участие в обществото.

Гимназията „Беда Халбер“ предлага програма за подготовка за висше образование, наречена „Програма за социални науки“.  Целта на програмата е учащите се да придобият знания за условията на живот в шведското общество и в останалата част от света, за взаимодействието между отделния човек и обществото и за това как условията на живот се променят във времето и пространството.

Основна характеристика на училището е, че благосъстоянието на учащия се е от ключово значение за постигането на успех.  Учащите се трябва да подхождат активно и положително към своето обучение. Преподаването е индивидуално и съобразено с потребностите на учащия се. Важно е да се проявява гъвкавост, да се изграждат лични взаимоотношения, а преподавателите и другите служители да бъдат ангажирани и постоянно да се развиват в професионален план.

С цел намаляване на стреса се прави ясна разлика между училище/работа и развлечения. Не се дават задачи за вкъщи, отчасти поради факта, че средата, в която живеят някои ученици, не благоприятства работата у дома. Някои ученици се нуждаят от последователност и достъпност и смятат, че дългите ваканции се отразяват отрицателно на продуктивността им. За удовлетворяването на тези потребности, времето, през което гимназията „Беда Халбер“ е затворена, е сведено до минимум и тя продължава да приема своите ученици и по време на някои по-дълги ваканции. Гимназията разполага с екип от здравни работници, който включва и социални и психологически съветници, чиято задача е да удовлетворят потребностите на младите хора.

В Швеция е задължително да се прави системна оценка на качеството. Всяко училище трябва да планира, оценява и развива образователната си дейност. Преподавателите и учащите се са длъжни да участват в този процес, а училището — да го документира. От администратора на училището — общината на Кунгсбака — се изисква да гарантира, че училището спазва разпоредбите и извършва системна оценка на качеството.

 

Вид
Практика
Държава
ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Местно финансиране

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Преведи (Само за регистрирани потребители)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Преведи (Само за регистрирани потребители)