Заедно до завършването

Този проект във Фландрия, Белгия, е специално насочен към въвеждането на училищна култура и набор от мерки за предотвратяване на повтарянето на учебната година с цел да се гарантира успеха на всички деца и да се предотврати преждевременното напускане на училище.

Инициативата „Заедно до завършването“ (Samen tot aan de meet) стартира в резултат на изследователския проект „Никога да не повтаряме учебна година“, финансиран от град Антверпен. Започва с публикуване на книга за алтернативните решения по отношение на повтарянето на учебната година. След „Заедно до завършването“ са публикувани още 2 книги с добри практики, предназначени да послужат като вдъхновение на училищните ръководители, училищните екипи, учителите и всички, които търсят алтернативни подходи на повтарянето на учебната година. Книгите включват международен преглед на научните изследвания относно повтарянето, нови дидактически подходи и управленски практики в училище. Те дават също така конкретна информация относно начините, по които училищата могат да прилагат алтернативни решения на повтарянето на учебната година, като предлагат набор от добри практики.

Целта на проекта е да обедини партньори в областта на образованието в Антверпен в рамките на „експеримент“, по време на който стремежът е да се ограничи повтарянето на учебната година, като системата по години с нейните хомогенни групи се замества от система, при която деца на възраст от 2 години и половина до 14 години продължават обучението си в училище, без да повтарят учебната година.

На практика всички училища получават книги от град Антверпен и се насърчават да осъществят промяната (с предложените методи и практики) при тях. Заинтересованите училища получават безвъзмездна подкрепа относно начините за развитие на училищната политика и начините за създаване на методи, които са насочени към участието на целия училищен екип (споделено ръководство и общи цели). Освен това училищният съвет преминава обучение по умения в сферата на наставничеството (за да се гарантира, че и други учители и ученици могат да възприемат тази концепция и този метод) и относно начините за справяне с пречките по време на процеса на промяна.

Вид
Практика
Държава
БЕЛГИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране