ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО_ДОГОВОР ЗА МЛАДЕЖТА

Програмата „Договор за младежта“ в Обединеното кралство е насочена към 16—17-годишни младежи, които не са заети с работа, учене или обучение (т.нар. „NEET“) или за които съществува риск да се окажат в това положение. Основните цели са три: Цел 1: основната цел на програмата е да подкрепя 16—17-годишните, които не са заети с работа, учене или обучение и за които съществува риск от дългосрочна липса на ангажираност с образование, обучение или работа с едновременно обучение, както и да поддържа постигнатите резултати в тази насока. Цел 2: да увеличи опита и квалификациите на тези младежи, така че да имат възможност да продължат образованието си и успешно да си намерят работа, като намали дела на тези, които остават безработни като възрастни. Цел 3: да изпита методите за предоставяне и плащане на местно равнище според резултатите, като повишава ефективността на тези модели и разработва най-добри практики.

Организациите, предоставящи програмата, разполагат с пълната свобода да разработват и подготвят индивидуални програми, подкрепящи преминаването към редовно обучение, чиракуване или работа с едновременно обучение на отговарящи на условията млади хора. Те получават заплащане според резултатите.

Организациите могат да получат заплащане, което не надхвърля 2200 GBP за участието на един млад човек, в зависимост от това колко успешно съдействат на младежите за постигане на устойчиви положителни резултати. Тези резултат са: участие в редовна форма на образование или обучение; участие в чиракуване или работа с поне 280 часа акредитирано обучение годишно, както и участие в задочна форма на образование и обучение, включително осигуряване на повторна ангажираност от най-малко 7 часа седмично.

Доставчиците получават допълнително заплащане за устойчивост, ако младежът участва  в редовна форма на образование или обучение, която води до акредитирана квалификация, в продължение на най-малко 5 от общо 6 месеца; ако чиракува в продължение на най-малко 5 от общо 6 месеца или участва в продължение на най-малко 5 от общо 6 месеца в заетост на пълен работен ден със задочна форма на обучение, която се равнява на поне 280 учебни часа годишно, придружени от напътствия(около един ден седмично). 

Документи
Short description
Връзки
Government website
Вид
Практика
Държава
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране